• en
 • fr
 • it
 • es
 • pl
 • pt-pt

HopMedia

Platforma pilotowania wskaźników zrównoważonego rozwoju oparta na współpracy

Gromadzenie wskaźników środowiskowych i społecznych

HopMedia to platforma cyfrowa, która automatycznie gromadzi wskaźniki środowiskowe i społeczne organizacji oraz dba o poprawność sprawozdań pozafinansowych.


Narzędzie HopMedia, zaprojektowane na potrzeby automatyzacji sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju organizacji, opiera się na podejściu “Big Data” w stosunku do gromadzonych danych: wskaźniki zużycia energii, wytwarzania odpadów bądź dane dotyczące produkcji zestawiane są ze wskaźnikami odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw lub bilansem węglowym. HopMedia stanowi zatem odpowiedź na wyzwania każdego klienta w obszarze pilotowania: ocena środowiskowa produktów konsumpcyjnych, efektywność energetyczna budynków i placów budowy, sprawozdawczość dotycząca odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw itp.

HopMedia pozyskuje informacje środowiskowe z różnych dostępnych źródeł (bezpośrednio z systemów IT klienta, wykorzystywanych narzędzi i nośników, od partnerów i interesariuszy), ułatwia interoperacyjność scentralizowanych danych i poprawia wymianę informacji między zaangażowanymi zespołami.

wyniki

80000 uwzględnionych produktów
4000000 etykiet z informacjami środowiskowymi

Główne funkcje

 1. Gromadzenie danych pochodzących z różnych źródeł i o różnych formatach na dużą skalę
 2. Przyspieszenie sporządzania sprawozdań na temat wskaźników środowiskowych, społecznych i gospodarczych oraz ich uwiarygodnienie
 3. Uproszczenie pracy zaangażowanych osób i pobudzenie interakcji między nimi
 4. Oferowanie pełnej wizji zgromadzonych wskaźników, powziętych inicjatyw oraz wyzwań z obszaru odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw
 5. Podejście Big Data: różne dane referencyjne i specjalne sprawozdania funkcjonują równolegle i są ze sobą powiązane

Korzyści

 1. Platforma HopMedia jest modulowana i daje możliwość indywidualnego dostosowania. O ile wiele wskaźników już istnieje (platforma wykorzystuje dane referencyjne i obowiązujące normy), nasi pracownicy konfigurują platformę wspólnie z klientem, aby lepiej odpowiadać na ich potrzeby
 2. Rozwiązanie otwarte, które współpracuje z innymi urządzeniami sprawozdawczymi i rozwiązaniami programowymi (systemy IT, bazy danych, pliki Excel, inteligentne przedmioty, systemy planowania zasobów ERP, itp.)
 3. Interfejs przyjazny użytkownikom pozwala na szybką konfigurację i intuicyjne wykorzystanie narzędzia, nawet przez osoby nie będące ekspertami. Nie jest wymagana instalacja, hosting platformy odbywa się w trybie SaaS
 4. Komunikacja jest centralnym elementem tworzenia platformy, użytkownicy w czasie rzeczywistym śledzą swój ślad środowiskowy, dzielą się informacjami z partnerami i tworzą plany działania
 • illustration-interface-de-connexion
 • illustration-saisie-des-donnees-par-les-contributeurs
 • illustration-tableau-de-bord-de-suivi-des-saisies